ติดต่อเรา 2018-04-24T18:37:53+00:00

สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
อาคารอำนวยการ ชั้น 3
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
โทร +66 5311 2703 ,
e-mail : plancm.700@gmail.com