หน้าหลัก 2018-07-09T14:23:41+00:00
สรุปภาพรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 10

กรกฎาคม 6th, 2018|ปิดความเห็น บน นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 10

ประกาศผลการประกวดถ่ายภาพในงานนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

กรกฎาคม 6th, 2018|ปิดความเห็น บน ประกาศผลการประกวดถ่ายภาพในงานนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

รองนายกรัฐมนตรี เปิดงาน “ล้านนาเอ็กซ์โป 2018” (Lanna Expo 2018)

มิถุนายน 27th, 2018|ปิดความเห็น บน รองนายกรัฐมนตรี เปิดงาน “ล้านนาเอ็กซ์โป 2018” (Lanna Expo 2018)

นิทรรศการผลการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมโครงการเด่นของจังหวัดเชียงใหม่

มิถุนายน 27th, 2018|ปิดความเห็น บน นิทรรศการผลการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมโครงการเด่นของจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พฤษภาคม 3rd, 2018|ปิดความเห็น บน จังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

พฤษภาคม 2nd, 2018|ปิดความเห็น บน ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะทำงานโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนที่เชื่อมระหว่างตำบลอมก๋อย ตำบลนาเกียน ตำบลสบโขง และตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

เมษายน 27th, 2018|ปิดความเห็น บน ประชุมคณะทำงานโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนที่เชื่อมระหว่างตำบลอมก๋อย ตำบลนาเกียน ตำบลสบโขง และตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ติดตามการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

เมษายน 27th, 2018|ปิดความเห็น บน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ติดตามการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

แผนที่ GIS

เว็บไซต์ หน่วยงานราชการ / องค์กร