หน้าหลัก 2018-04-25T17:16:33+00:00
สรุปภาพรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

กุมภาพันธ์ 8th, 2018|ปิดความเห็น บน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ต.สบโขง อ.อมก๋อย

กุมภาพันธ์ 8th, 2018|ปิดความเห็น บน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ต.สบโขง อ.อมก๋อย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ จังหวัดเชียงใหม่

กุมภาพันธ์ 8th, 2018|ปิดความเห็น บน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ จังหวัดเชียงใหม่

ผจว. ตรวจเยี่ยมสถานที่และเส้นทางเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในอำเภอสันป่าตอง

กุมภาพันธ์ 5th, 2018|ปิดความเห็น บน ผจว. ตรวจเยี่ยมสถานที่และเส้นทางเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในอำเภอสันป่าตอง

หนังสือ “ศาสตร์ของพระราชา : ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

มกราคม 4th, 2018|ปิดความเห็น บน หนังสือ “ศาสตร์ของพระราชา : ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

“นิทรรศการ 35 ปี ศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ ร่วมใจ สืบสาน รักษา พัฒนา ต่อยอด”

ธันวาคม 15th, 2017|ปิดความเห็น บน “นิทรรศการ 35 ปี ศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ ร่วมใจ สืบสาน รักษา พัฒนา ต่อยอด”

องคมนตรี ตรวจเยี่ยม ติดตาม การขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

ธันวาคม 7th, 2017|ปิดความเห็น บน องคมนตรี ตรวจเยี่ยม ติดตาม การขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

การจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ธันวาคม 4th, 2017|ปิดความเห็น บน การจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนที่ GIS

เว็บไซต์ หน่วยงานราชการ / องค์กร