หน้าหลัก 2018-07-09T14:23:41+00:00
สรุปภาพรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2562

กุมภาพันธ์ 14th, 2019|ปิดความเห็น บน นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2562

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2562

กุมภาพันธ์ 1st, 2019|ปิดความเห็น บน นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2562

การประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561

กุมภาพันธ์ 1st, 2019|ปิดความเห็น บน การประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ระหว่าง วันที่ 9-10 มกราคม 2562

มกราคม 15th, 2019|ปิดความเห็น บน นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ระหว่าง วันที่ 9-10 มกราคม 2562

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือครั้งที่ 3/2562 ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม ๒๕๖๑ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ธันวาคม 14th, 2018|ปิดความเห็น บน นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือครั้งที่ 3/2562 ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม ๒๕๖๑ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามและรับฟังสรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปก อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562

พฤศจิกายน 16th, 2018|ปิดความเห็น บน นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามและรับฟังสรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปก อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562

องคมนตรี ติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562

ตุลาคม 19th, 2018|ปิดความเห็น บน องคมนตรี ติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562

พิธีเปิดศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักและเกิดการน้อมนำขยายผลให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่

กันยายน 25th, 2018|ปิดความเห็น บน พิธีเปิดศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักและเกิดการน้อมนำขยายผลให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่

แผนที่ GIS

เว็บไซต์ หน่วยงานราชการ / องค์กร