หน้าหลัก 2018-07-09T14:23:41+00:00
สรุปภาพรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงเชียงใหม่

มกราคม 9th, 2020|ปิดความเห็น บน การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงเชียงใหม่

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563 ระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2562

ธันวาคม 23rd, 2019|ปิดความเห็น บน นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563 ระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2562

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563 ระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2562

ธันวาคม 23rd, 2019|ปิดความเห็น บน นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563 ระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2562

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายระบบธรรมาภิบาลตามศาสตร์พระราชา ให้กับคณะจากประเทศกลุ่มอาเซียน CLMV

ธันวาคม 18th, 2019|ปิดความเห็น บน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายระบบธรรมาภิบาลตามศาสตร์พระราชา ให้กับคณะจากประเทศกลุ่มอาเซียน CLMV

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2562

กุมภาพันธ์ 14th, 2019|ปิดความเห็น บน นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2562

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2562

กุมภาพันธ์ 1st, 2019|ปิดความเห็น บน นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2562

การประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561

กุมภาพันธ์ 1st, 2019|ปิดความเห็น บน การประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ระหว่าง วันที่ 9-10 มกราคม 2562

มกราคม 15th, 2019|ปิดความเห็น บน นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ระหว่าง วันที่ 9-10 มกราคม 2562

แผนที่ GIS

เว็บไซต์ หน่วยงานราชการ / องค์กร