การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงเชียงใหม่

 

วันที่ 7 มกราคม 2563 นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ทำเนียบองคมนตรี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

2020-01-09T11:02:03+00:00