โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร

โครงการปรับปรุงถนนวงแหวน เชื่อมต่อ 4 ตำบล ระหว่างตำบลอมก๋อย ตำบลนาเกียน ตำบลสบโขง และตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และการดำเนินการก่อสร้างสะพานในพื้นที่อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 2018-06-21T21:39:26+00:00