พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 2018-06-21T14:15:14+00:00
พัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2018-06-20T22:18:38+00:00
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 2018-06-20T13:56:43+00:00